Майбутнє чи футуризм? Засновник Web3-компанії: про виклики для індустрії, бізнес і перспективи блокчейну

Інтервʼю зі співзасновником і CMO Web3-компанії Digitaliga Мете Алі Баскайа – про Web3, product marketing і новий вимір інтернету.

19 лютого 2024 - 15:27
20 лютого 2024 - 20:37
 0  12
Майбутнє чи футуризм? Засновник Web3-компанії: про виклики для індустрії, бізнес і перспективи блокчейну
Зображення: brokker.news

Для більшості людей Web3 залишається абсолютно невідомим терміном, а для багатьох інших – доволі складним. Для когось це загадка, а для інших – лише модне слівце (привіт, Ілоне Маск).

Навіть для тих, хто має справу з блокчейн-технологіями, Web3 є доволі туманним поняттям. Поняттям, яке натомість означає одну з найбільш швидкозростаючих і перспективних галузей, про яку необхідно знати.

Щоб розставити всі крапки над "і", ми попросили співзасновника та CMO компанії “Digitaliga” Мете Алі Баскайа (Mete Ali Başkaya) поділитися власними експертними знаннями про Web3.

– Як Web2 трансформується у Web3?

– Світ діджиталізації стоїть на порозі монументальних змін, таких же революційних, як перехід від телефонного зв'язку до широкосмугового. Епоха Web2 з титанами соціальних мереж і централізованим видобутком даних зникає на наших очах, звільняючи місце для нової епохи – Web3, у якій панує децентралізація. Ця еволюція, хоч на даному етапі розвитку онлайн-світу вона все ще перебуває в стані зародження, має важливі наслідки для того, як ми розробляємо, інвестуємо та контролюємо Інтернет.

З появою Web2 інтернет нагадував такий собі огороджений сад, де великі технологічні компанії мали повний контроль над даними користувачів і доступом до них. Ці алгоритмічні воротарі відбирали контент, іноді в непрозорий спосіб, а користувачі демонстрували свою активність, яка монетизувалася, не приносячи їм жодної прямої вигоди.

Web3 ґрунтується на радикально відмінній моделі. Забезпечуючи основу для розподіленої довіри, технологія блокчейн усуває центральний контроль і створює атмосферу, сприятливу для рівноправної взаємодії. Користувачі мають цифрові ідентичності, тобто вони володіють і контролюють свої дані, а також активно керують додатками, у формуванні яких беруть участь.

Ця зміна парадигми переосмислює ролі ключових стейкхолдерів. Користувачі перетворюються з пасивних споживачів на активних учасників, впливаючи на платформи, з якими вони взаємодіють. Розробники переходять від будівництва за мурами “саду” до виробництва протоколів з відкритим вихідним кодом, стимулюючи колективний прогрес. Інвестори більше не зацікавлені у великих гігантах, а орієнтуються на спільноти, що розвиваються, на основі спільних візії та мети.

"Потенціал Web3 не викликає сумнівів, але його повна реалізація стикається з труднощами."

Масштабування, безпека та користувацький досвід все ще несуть в собі проблеми. Регуляторні норми намагаються впоратися з новими ідеями, такими як децентралізовані автономні організації (DAO). Однак, незважаючи на це, вигоди від них однаково величезні. Деякі з них включають демократизацію даних, більш справедливий доступ до фінансових послуг та більш активний ринок ідей.

"Для розробників або творців дуже важливо чітко розуміти фундаментальні ідеї, що лежать в основі децентралізованих протоколів, і дотримуватися відкритого підходу"

Інвесторам необхідно працювати над новими підходами до оцінювання, які виходять за рамки стандартних заходів. Директивні органи повинні дотримуватися тонкого балансу між заохоченням інновацій та мінімізацією ризиків таким чином, щоб вони не створювали надмірних труднощів, але й забезпечували рівні можливості, не руйнуючи активність.

"Інтернет від Web2 до 3 - це більше, ніж просто технологічні зміни; це має важливі наслідки для майбутнього нашого світу"

– Як тримати руку на пульсі Web3 в умовах його швидкої еволюції?

– Існує три підходи для того, як залишатися обізнаним у Web3.

По-перше, візьміть за звичку безперервно вчитися, занурюючись у наукову та публіцистичну літературу, що випускається в цій галузі. Це включає читання профільних видань, white paper і дослідницьких статей, щоб бути в курсі останніх тенденцій.

По-друге, розвивайте стосунки зі спільнотою Web3, беручи активну участь у дискусіях на онлайн-форумах, серверах Discord та локальних зустрічах. Цей інтерактивний метод надає безцінну інформацію та допомагає зрозуміти, як її можна застосувати на практиці.

Нарешті, не бійтеся експериментувати. Пориньте у вир dApps (децентралізованих додатків) і випробуйте можливості використання, які формують основу для Web3.

"Ви дізнаєтеся більше про тонкощі галузі, активно впливаючи на неї"

Іншими словами, вивчення еволюції Web3 передбачає поєднання теоретичних знань із залученням спільноти та практичними зусиллями – цикл дій із вивчення, участі та прийняття.

– Ризик-менеджмент у Web3: як його правильно реалізувати?

– Управління ризиками в проектах Web3 представляє більш складну картину через специфіку роботи, а також багато викликів і невизначеностей, пов'язаних з технологією блокчейн і стандартами децентралізації. Це тягне за собою проведення ретельних аудитів смарт-контрактів для виявлення загроз, які можуть призвести до зломів або експлойтів. Практика оптимального кодування разом із залученням провідних фірм для проведення аудиту є життєво важливою.

По-друге, слід звернути увагу на відповідність нормативним вимогам. Для проектів Web3 правовий ландшафт швидко змінюється, тому дотримання необхідних законів і правил у різних юрисдикціях відіграє вирішальну роль, оскільки дозволяє усунути будь-які потенційні пастки, які можуть призвести до недоліків проекту.

Операційні ризики також потребують контролю. Це включає в себе прийняття відповідних заходів щодо стабільності інфраструктури та мережі, здатних забезпечити масштабованість, а також здатність протистояти потенційним атакам, таким як Distributed Denial-of Service (DDoS). Ефективні структури управління, особливо в DAO, також дуже важливі для забезпечення прозорості та справедливого механізму прийняття рішень.

Інші важливі аспекти пов'язані з фінансуванням управління ризиками. Це включає в себе розгортання стратегій управління ризиками, розуміння потоків стилів використання токенів і прийняття певних контрзаходів, таких як тактика зведення нанівець ринкових ризиків. У разі виникнення таких ризиків можуть використовуватися стратегії диверсифікації і тактики хеджування.

Нарешті, управління ризиками технічного застарівання також є важливим при обговоренні Web3, оскільки це сфера, що швидко розвивається. Необхідність йти в ногу з технологічним розвитком і готовність до переформатування або модернізації систем і процедур також є обов'язковою умовою для того, щоб бути конкурентоспроможним.

– Як мені зрозуміти, що Web3-проєкт є вдалим?

– Ефективність блокчейн- або Web3-проекту вимірюється на основі численних факторів, які впливають на успіх і загальну продуктивність. Основні показники включають рівень безпеки і стабільності, тобто відсутність серйозних порушень безпеки, вразливостей або навіть обробку величезних обсягів транзакцій без втрати динаміки роботи.

Важливим фактором є досягнутий рівень децентралізації. Це включає в себе модель централізації власників вузлів (nodes), дотримання протоколів управління, а також те, наскільки ефективно проект може запобігати збоям або окремим ситуаціям. Високий рівень децентралізації часто асоціюється з ефективністю, завдяки якій підвищується безпека і стійкість.

Швидкість, із якою відбувається адаптація, і супутнє зростання користувацької бази також є показовими факторами успіху. Сюди входить кількість активних користувачів, а також різноманітність і залученість користувачів у цю платформу. Проект вважається успішним, якщо він включає в себе зростаючу та активну базу користувачів, а також міцну, зацікавлену спільноту.

По-друге, якщо проєкт не відповідає нормативним вимогам і не має юридичного визнання, він не може мати доданої вартості, якщо він не розроблений із закладеною в ньому невизначеністю, щоб залучити сприятливі дії для його початку або реалізації в середовищі, де з'являються нові нормативні акти. Проєкти, сформульовані таким чином, щоб передбачати та управляти ситуаціями, пов'язаними із законністю та регулюванням, як правило, мають довготривалу перспективу.

Фінансові результати знову ж таки є ключовим компонентом, зокрема стабільність вартості токенів і життєздатність економічної моделі. Хороший проект повинен мати працюючу економічну модель, яка б не тільки забезпечувала функціональність в короткостроковій перспективі, але і досягала довгострокової життєздатності за допомогою токеноміки.

Також важливими є інновації та технологічний розвиток. Успішні проєкти зазвичай включають розробку нових, інноваційних, ефективних або вдосконалених рішень у сфері блокчейну та Web3, у тому числі таких, що вирішують відомі проблеми та відкривають цілий спектр можливостей там, де їх раніше не існувало.

Таким чином, успішність проекту блокчейну або Веб 3.0 можна виміряти на основі статусу безпеки і децентралізації; його впровадження в життя людей показує рівень прийняття користувачами, а перевірка на відповідність нормативним вимогам показує, наскільки юридично обґрунтоване рішення було прийнято щодо цього конкретного процесу. Нарешті, фінансова стабільність разом з інноваційними технологічними аспектами дає нам ще більш комплексний погляд на будь-яку конкретну програму.

– Який ваш улюблений Web3-проєкт на даний момент?

– У динамічному ландшафті Web3 виділення одного "улюбленого" проекту було б схоже на виділення однієї зірки з величезної галактики. Кожен проєкт, як і небесне тіло, має унікальні характеристики та функціональні можливості, задовольняючи різноманітні потреби та цілі в рамках децентралізованої екосистеми. Однак, визначивши ключові тенденції та висвітливши проекти, що набувають значної популярності, я можу допомогти вам зорієнтуватися в ландшафті Web3 та розпізнати потенційних лідерів у цій сфері.

DeFi: У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) панують такі протоколи, як Aave та Uniswap. Зручний інтерфейс Aave і різноманітні варіанти кредитування приваблюють шукачів доходу, у той час як безперешкодний характер Uniswap і пули ліквідності дозволяють здійснювати прямі, прозорі обміни крипто-активів. Ці платформи не лише сприяють фінансовій інклюзії, але й прокладають шлях до майбутнього автономних і безпечних фінансових транзакцій.

NFT: Простір NFT, що стрімко розвивається, пропонує безліч цікавих проектів. OpenSea, найбільший ринок NFT, представляє собою всеосяжну платформу для вивчення та придбання різноманітних цифрових предметів колекціонування. Тим часом такі колекції, як Bored Ape Yacht Club (BAYC), виходять за рамки простого візуального сприйняття, сприяючи створенню ексклюзивних спільнот і пропонуючи корисність за межами володіння, стираючи межі між цифровими активами та культурними надбаннями.

Web3-ігри: Поєднання ігор та технології блокчейн породжує інноваційні можливості. Такі платформи, як The Sandbox та Axie Infinity, пропонують децентралізовані віртуальні світи, де користувачі можуть не лише грати, але й створювати, володіти та монетизувати свої ігрові активи. Ці захоплюючі середовища переосмислюють традиційні ігрові моделі, передаючи владу від централізованих структур окремим гравцям і сприяючи створенню яскравих спільнот.

– Чи впливає Web3 безпосередньо на наше життя?

– Вплив Web3 на наше повсякденне життя в сучасному світі все ще залишається предметом суперечок і досліджень. Хоча застосування Web3 знаходиться в зародковому стані, він вже впливає на різні сфери завдяки децентралізації, блокчейну і збільшенню влади користувачів.

У фінансовій сфері Web3 пропонує децентралізовані додатки або DeFi-платформи, які працюють так само, як традиційні банки, але з цифровим підходом. На жаль, на відміну від комерційних банків, які беруть позики за низькою вартістю і надають кредити або інвестують кошти з набагато вищою прибутковістю, заробляючи (дуже) високі спреди, ці платформи надають пірингові фінансові послуги, які не демократизують доступ до фінансів, надаючи інвестиційні інструменти, особливо для населення, яке не обслуговується або недостатньо обслуговується в банках. Тим не менш, проникнення DeFi наразі обмежується невеликою частиною населення, яка розуміє ці передові технології та має до них доступ.

Щодо володіння цифровими матеріалами та виробництва контенту, технології Web3, такі як NFT, запроваджують нові парадигми для творчих працівників; вони створюють більш прямий потік доходів для кріейторів, а також розширюють філософію щодо прав творчої власності на оцифровані об'єкти. Ці нові економічні системи відкривають нові моделі управління креативними індустріями, тоді як наслідки для споживачів загалом залишаються незрозумілими.

З точки зору конфіденційності та незалежності даних, так звана обіцянка Web3 надати користувачам більше контролю над їхніми даними виправдовує позитивний контраст з нинішньою анархією, в якій домінують централізовані платформи. Тим не менш, реальне практичне застосування цих ідеалів має свої труднощі, і тому, незважаючи на все це, навіть для сьогоднішнього середньостатистичного користувача все ще триває робота над усвідомленням впевненості щодо права власності на дані в Web3.

Більше того, сектори, що займаються управлінням ланцюжками поставок, системами голосування, верифікації ідентифікації тощо, також зазнають впливу технологій Web3, але здебільшого на пілотних або експериментальних стадіях. Хоча ці додатки матимуть значний вплив у реальному житті, точний рівень їхнього впливу ще належить визначити.

– Які нові функції та можливості ми можемо очікувати від Web3?

– Коли ми говоримо про Web3, то маємо на увазі децентралізовану технологію на основі блокчейну, яка обіцяє принести численні футуристичні функції, одна з яких може докорінно змінити інтернет, яким його знають люди зараз. Одним з найважливіших аспектів є збільшення автономії користувачів, що дозволить їм відігравати більшу роль в управлінні своїми даними. На відміну від Web2, де дані користувачів часто контролюються однією центральною установою або організацією, що обмежує рівень конфіденційності та безпеки, який користувачі можуть мати щодо своїх персональних даних, у Web3 такі бар'єри усуваються, надаючи самим користувачам основні права контролю.

Другою основною характеристикою є використання криптовалют і токенів для об'єднання національних платіжних систем, що створює універсальну основу для фінансових транзакцій між веб-платформами, які перетинають державні кордони. Це може революціонізувати електронну комерцію і навіть стратегії онлайн-монетизації, значною мірою позбавивши нас залежності від умов традиційного банківського обслуговування та платіжних шлюзів.

Децентралізовані автономні організації (DAO), за всіма ознаками, представляють собою серйозну зміну парадигми в організаційних та управлінських структурах. Web3 дозволяє приймати рішення під керівництвом спільноти, де зацікавлені сторони мають можливість впливати на платформи та організації з точки зору їхнього розвитку, а також на їхню політику, поряд з механізмом, побудованим на принципах демократії.

Інтероперабельність – одна з ключових особливостей Web3, коли різні блокчейн-системи та мережі можуть об'єднуватися або взаємодіяти між собою. Ця міжланцюгова взаємодія покращує простоту використання, дозволяючи користувачам безперешкодно використовувати численні цифрові ресурси та функціональність у різних ланцюжках.

Саме смарт-контракти можуть стати ключем до усунення людського фактору та ручного контролю при виконанні угод у програмованому середовищі, що не потребує довіри. Вони здатні автоматично укладати транзакції та угоди, коли певні умови не виконуються, таким чином усуваючи потребу в інших посередниках, одночасно підвищуючи ефективність та прозорість у різних аспектах, які допомагають регулювати цифрову взаємодію.

І останнє, але не менш важливе: Web3 створить більш різноманітні та інноваційні економічні моделі, такі як DeFi та токенізація акцій. Ці моделі надають нові можливості для інвестування, залучення капіталу та управління активами, які можуть відкрити фінансові ринки для ширших верств населення.

– Яку користь освіті та промисловому розвитку несе Web3?

– Присутність Web3 як в освіті, так і в індустріальній еволюції має свою частку потенційних переваг, хоча все це тільки починає розвиватися зі скромних ініціатив.

Наприклад, блокчейн можна використовувати для більш безпечного та незмінного ведення документації; таким чином, в академічних установах відбувається заміна облікових даних на облікові записи, а адміністрація транскриптів буде мати більшу достовірність. Це мінімізує ймовірність шахрайства і полегшує процес перевірки облікових даних. Крім того, децентралізація Web3 може допомогти створити нові інноваційні освітні ідеї та моделі, такі як хеш-теги для учнів, які звільняються від контролерів і отримують більше контролю над своїми освітніми даними та доступ до різних ресурсів.

Управління ланцюжками поставок також має переваги, що сприяють промисловому розвитку, який може значно покращитися завдяки впровадженню технологій Web3. Використовуючи блокчейн для відстеження та перевірки продуктів/матеріалів, промисловість може отримати більшу прозорість, яка охоплює всю діяльність по всьому ланцюгу поставок. Це може призвести до ефективного контролю якості, зменшення кількості порушень та ефективної логістики.

Крім того, смарт-контракти спрощують і впорядковують численні промислові процеси, автоматизуючи їх, усуваючи роль посередників, що підвищує продуктивність. У виробничому секторі інтеграція блокчейну IoT створить можливості для більш безпечного та прозорого обміну даними, що сприятиме інноваціям у сфері управління запасами для прогнозованого технічного обслуговування.

На додаток, через значення, яке Web3 надає децентралізованим мережам, можна побачити, як інновації з'являються в промислових процесах завдяки одноранговій взаємодії та співпраці між різними зацікавленими сторонами. Це може призвести до створення більш міцних та адаптивних промислових гнізд, де малі та середні фірми матимуть більше шансів на участь та інноваційність.

– Назвіть найкращі приклади використання Web3-технологій

– Децентралізовані фінанси (DeFi) є одним з найпоширеніших варіантів використання Web3. Платформи DeFi пропонують фінансову торгівлю за допомогою смарт-контрактів у мережах блокчейн, оминаючи традиційних посередників. Це створило нові канали кредитування, запозичень і торгівлі, зробивши фінансові послуги більш доступними навіть для тих, хто не обслуговується або недостатньо обслуговується в банках.

Іншим важливим прикладом використання є невзаємозамінні токени (NFT). NFT змінили ландшафт цифрового мистецтва і предметів колекціонування, уможлививши продаж, передачу права власності, а також використання токенів з перевіреним походженням. Це виходить за рамки мистецтва і охоплює цифрову нерухомість, ігрові предмети та інші форми віртуальної власності.

Що стосується перевірки особи, то Web3 надає відповіді у вигляді суверенної ідентичності. Це дозволяє людям контролювати свої персональні дані та вибірково безпечно ділитися інформацією. Цей варіант використання може застосовуватися в різних сферах, таких як управління доступом, онлайн-верифікація та безпека персональних даних.

Технології Web3 також покращують управління ланцюгами поставок. Блокчейн підвищує прозорість і простежуваність ланцюгів поставок, що дозволяє ефективно відстежувати товари від місця походження до споживача. Це особливо вигідно в галузях, де автентичність і сталість джерел постачання є найбільш важливими, наприклад, у фармацевтиці, виробництві ліків, предметів розкоші та продуктів харчування.

Для розповсюдження контенту Web3 має платформи, які є децентралізованими за своєю природою і слугують альтернативою централізованим. Ці майданчики дозволяють творцям контенту здійснювати більший контроль над своїми продуктами і прямими способами монетизації, тим самим зменшуючи залежність від посередників і одночасно посилюючи стійкість до цензури.

Зрештою, Web3 революціонізує системи голосування та управління. Завдяки технології блокчейн можна запровадити безпечніші та прозоріші процедури голосування, щоб підвищити рівень довіри між людьми, які беруть участь як у корпоративному управлінні, так і в публічних виборах.

– Ви є співзасновником та керівником маркетингового відділу успішного проєкту – Digitaliga, цифрової платформи для футбольних клубів і їхніх вболівальників. Які стратегії ви використовували для забезпечення високоякісного користувацького досвіду в цьому проєкті?

Досягнення належного користувацького досвіду на цифровій футбольній платформі, такій як Digitaliga, вимагає цілісних рішень з використанням технологій, контенту та залученням спільноти.

Інтуїтивно зрозумілий та цікавий дизайн платформи: При розробці платформи користувацький інтерфейс повинен бути простим у використанні та доступним для всіх вікових груп. Дизайн повинен бути простим, привабливим і мати якості, які корелюють з використанням таких елементів, як клубні кольори, талісмани та зображення гравців, які здатні підвищити залученість.

Персоналізація: Впровадження можливостей, які дозволяють користувачам налаштовувати свою взаємодію. Це можуть бути інтерактивні інформаційні панелі, індивідуальні сигнали для клубу та гравців, а також персоналізація контенту.

"Персоналізація веде до залучення та утримання користувачів."

Якісний контент і ексклюзивні функції: Надавати різноманітний високоякісний контент для різних груп вболівальників. Ці функції включають прямі трансляції матчів, ексклюзивні інтерв'ю на різні теми, такі як технології та чесна гра у футболі, серед багатьох інших. Використання доповненої і віртуальної реальності для створення захоплюючих вражень, таких як віртуальні екскурсії стадіоном або симуляції матчів, може допомогти значно збільшити взаємодію з користувачами.

Побудова спільноти та соціальні функції: Інтеграція соціальних елементів, щоб сприяти створенню спільноти серед фанатів. Форуми, фан-клуби та інтерактивні аспекти, такі як опитування, вікторини або фентезі-ліги, в основному дозволяють користувачам взаємодіяти один з одним, що, в свою чергу, призводить до створення жвавої спільноти фанатів.

Безперебійна робота та надійність: Переконайтеся, що платформа технічно справна, з мінімальним часом простою і швидким завантаженням, особливо в періоди високого трафіку, наприклад, під час матчів у прямому ефірі. Задоволеність користувачів також значною мірою залежить від безперебійної та надійної роботи платформи.

Мобільна оптимізація: З огляду на те, що сьогодні зростає використання смартфонів, важливо забезпечити максимальну оптимізацію для мобільних пристроїв. Це включає в себе мобільну адаптивність і, бажано, кастомний додаток.

Механізми зворотного зв'язку та підтримка клієнтів: Впровадження ефективних каналів зворотного зв'язку, де користувачі можуть повідомляти про проблеми, пропонувати покращення або залишати позитивні відгуки. Оперативна та корисна підтримка клієнтів має вирішальне значення для вирішення проблем користувачів та покращення їхнього загального досвіду.

Регулярні оновлення та інновації: Підтримання контенту платформи динамічним і цікавим, регулярно оновлюючи її функції та технології. Необхідно також залишатися в курсі нових тенденцій і технологій у сфері цифрових і спортивних технологій, щоб постійно вдосконалювати користувацький досвід.

Аналітика на основі даних: Використання аналітики даних, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання користувачів. Ці дані є основою для контент-стратегії, покращення функціоналу та маркетингових кампаній.

Заключні думки

Однією з багатьох причин, чому Web3 може бути складним терміном, є його комплексність. Досягнення технології глибоко інтегровані в різні сфери – DeFi, геймінг, NFT, криптовалюти. Так, першокласні біржі використовують Web3 у своїх сервісах, як-от WhiteBIT з його екосистемою WB Soul та WB Network – мережею, що нещодавно трансформувалася у Whitechain.io із натяком на розширення функціоналу.

У той же час Coinbase і його блокчейн Base інтегрується з іншими проєктами (як-от Optimism) для масштабування, а інші сфери впроваджують Web3 більш помітно.

Все це доводить, що Web3 – не просто розгалужений комплекс технологій, а новий вектор наукового розвитку, який здатен трансформувати сучасність. 

Застереження: Ця публікація містить винятково особисті думки та переконання автора. Редакція не несе відповідальності за зміст та достовірність матеріалів, розміщених у розділі «Блоги».

Яка ваша реакція?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Павло Осадчук Web3-розробник: US/Asia Pacific market | 5+ років досвіду роботи в крипті | Трейдер-ентузіаст, адепт споту